skip to Main Content

Vi sätter forskning i arbete

IMG_2089

Så här arbetar vi på IPF

 

Vi är ett olikt lag som förenas i förmågan och viljan att skapa samhällsnytta! När vi utvecklar chefer och ledare har vi ett verksamhetsnära och akademiskt förhållningssätt. Med egna praktiknära forsknings- och utvecklingsprojekt är vi ett samverkansnav inom organisation och ledarskap.

Läs mer om IPF här.

 

IPF-dag 14 december: Spelet mellan politik och handling – hur manövrera för att leverera?

Välkommen till en interaktiv workshop där vi kombinerar perspektiv på politik, styrning och ledarskap.

Temat är att gå från politikens retorik till hur samhällets olika aktörer skapar värde för dem de är till för, i tider då formerna för styrning, organisering och ledning omvärderas och ifrågasätts. Dags för styrning 2.0.

Mer information och anmälan: Läs mer!

IPF Window 500px
Forskning

För ledarutvecklare om ledarutveckling

Morgondagens ledarutveckling – ett nytt interaktivt tre dagars utvecklingsprogram för dig som själv ansvarar för ledarutveckling i din organisation, där vi integrerar modern forskning, praktiska erfarenheter och omvärldsförändringar.  Mångahanda ”svar” och modeller torgförs och vi utvecklar förmågan att bedöma vad som är det bästa eller rätta att göra i den egna kontexten.

Vill du veta mer? Läs mer!

Tillit utifrån samverkan, framgångsexempel, i praktiken

Framgångsrik samverkan över professionsgränser och organisatoriska gränser är i fokus för ett projekt kring elevhälsa för Falu kommun och Landstinget i Dalarna som IPF följt. Exemplet visar hur samverkan gynnas av en atmosfär som präglas av tillit och tålmodigt arbete för att utveckla ömsesidig respekt bland medlemmarna i arbetsgrupper och team.

Lyssna på podden med IPF:s Johan Hansson där han delar med sig av projektets framgångsfaktorer för samverkan, i praktiken: Podd

Ledarskapsnatverk
Back To Top