skip to Main Content

Vi sätter forskning i arbete

Forskning

För ledarutvecklare om ledarutveckling:
Välkommen till informationsmöte!

Morgondagens ledarutveckling – ett nytt interaktivt utvecklingsprogram för dig som själv ansvarar för ledarutveckling i din organisation, där vi integrerar modern forskning, praktiska erfarenheter och omvärldsförändringar.  Mångahanda ”svar” och modeller torgförs och vi utvecklar förmågan att bedöma vad som är det bästa eller rätta att göra i den egna kontexten.

Vill du veta mer? Välkommen till informationsmöten i juni!  Läs mer!

 

Uppsala Public Management Seminar 2018

Offentlig sektor och forskare möttes för nionde året  i rad på Uppsala Public Management Seminar. Brännande teman var bl a populismens framväxt på tvärs mot tidigare höger-vänsterlogik, digitalisering av välfärdsstaten, konkurrens som styrform och om intraprenörskap som modell för förändringskraft i offentlig sektor. Ta del av årets bidrag här!

upms – startbild hemsida 960
IMG_2089

Så här arbetar vi på IPF

Vi är ett olikt lag som förenas i förmågan och viljan att skapa samhällsnytta! När vi utvecklar chefer och ledare har vi ett verksamhetsnära och akademiskt förhållningssätt. Med egna praktiknära forsknings- och utvecklingsprojekt är vi ett samverkansnav inom organisation och ledarskap.

Läs mer om IPF här.

Framgångsfaktorer för samverkan för integration

På senaste fullsatta DUA-dagen redovisade Katarina Barrling och Fredrik Molin slutsatserna från ett drygt ettårigt projekt för Delegationen för unga och nyanlända till arbete (DUA). Via den här länken till DUA-dagens egen webbplats kan du se Katarinas och Fredriks framträdanden och ladda ner deras presentation.

FredrikoKatarina2016liten 2
Back To Top