Här använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.

Vi sätter forskning i arbete & skapar värde i kundens verksamhet sedan 1986

14 november 2017 - Frukost: Kaos, komplexitet och drömmen om full koll på verksamheten

Idag framförs alltmer kritik mot överdriven styrning och kontroll av medarbetare i företag och förvaltningar. Kritiken har inriktats mot att den överdrivna mål- och resultatstyrningen bygger på en misstro gentemot professionerna, att den drar resurser som skulle kunna användas bättre i själva kärnverksamheten och att professionellt omdöme ersätts av indikatorer, nyckeltal och checklistor. Som drivkrafter bakom denna expansion av administrativa pålagor brukar framhållas digitaliseringen och, inom offentlig verksamhet, styrfilosofin ”New Public Management” som i korthet innebär en företagisering av offentlig verksamhet. Under parollen ”låt proffsen vara proffs” har regeringen tillsatt den sk Tillitsdelegationen med uppdrag att se över styrningen inom offentlig sektor. Syftet att minska detaljstyrningen till förmån för en mer strategisk styrning som kännetecknas av tillit och förtroende. En utmaning för våra interna ledningsfunktioner, inte minst HR, blir då att utveckla former för styrning och uppföljning som balanserar behovet av kontroll utan att begränsa möjligheterna till motivation, innovation och utveckling i verksamheten. Frukostseminariet adresserar ett antal utmaningar för HR och andra ledningsfunktioner: Vad innebär en mer verksamhetsanpassad styrning? Hur kan HR bidra? Vilka kompetensmässiga konsekvenser skulle en orientering mot en mer tillitsbaserad styrning innebära för våra ledningsfunktioner?  Programledare: Bo Månson och Johan Hansson, båda IPF. Bo är seniorkonsult och Johan är seniorkonsult och forskare.

För mer information och anmälan.

.

Om IPF

IPF - Institutet för Personal- och Företagsutveckling vid Uppsala universitet bildades 1986. Vi är ett samverkansnav inom organisation och ledarskap där praktik möter forskning för kunskapande, utveckling och lärande möten. Vi utvecklar chefer och ledare, stödjer organisationer i förändring, bedriver praktiknära forskning och erbjuder kvalificerade fora för erfarenhetsutbyte.

Kontakta oss / Information

Bredgränd 18  |  753 20 Uppsala
Telefon 018-57 20 50 |   info@ipf.se

© IPF Institutet för Personal-& Företagsutveckling