skip to Main Content
IPF-dagen 2l 1200

IPF-dagen

Två gånger per år bjuder IPF in till ett halvdagsseminarium där vi botaniserar kring teman och frågeställningar som vi anser ligger i fronten av det som våra samtal om organisation och ledarskap bör och kan handla om. Vi hämtar särskilt inspiration från de verksamhetsnära forsknings- och utvecklingsprojekt vi själva driver, ofta i samverkan med andra forskare och specialister.

Nästa IPF-dag fredagen den 14 juni 2019

Vi tackar alla deltagare som var med på årets sista IPF-dag där vi fokuserade på hur vi kan gå från politikens retorik till hur samhällets olika aktörer skapar värde för dem de är till för.

Vi ser fram emot att bjuda in till nästa IPF-dag 14 juni 2019 på ett då angeläget tema.

 

Varmt välkommen!

Tid: Fredagen 14 juni 2019 kl 9-13

Plats: Stockholm.

Pris

Anmälan: kan göras i samband med särskilt utskick senare under våren

Läs om hur vi hanterar dina personuppgifter

Om du har några frågor hör gärna av dig till någon av oss.

Johan

Johan Hansson
E-post: johan.hansson@ipf.se
Tel: 070-623 53 87

Olof

Olof Karnell
E-post: olof.karnell@ipf.se
Tel: 070-214 31 32

Back To Top