skip to Main Content

Vi på IPF har bakgrund från både akademi och arbetsliv – med fördjupad kompetens inom organisation och ledarskap, företagsekonomi, pedagogik, psykologi och statsvetenskap. 

 Förutom egna medarbetare har vi tillgång till ett omfattande nationellt och internationellt nätverk av forskare, konsulter och praktiker samt ett antal strategiska samarbetspartners. 

IPF Window 500px
Birgitta Södergren

Birgitta Södergren
Forskare

Tel: 070-540 27 28
Mejl: birgitta.sodergren@ipf.se

Birgitta är docent och sedan många år verksam som forskare med inriktning på förändring och lärande i organisationer.

Birgitta har dels forskat om förändringsprocesser i organisationer såsom decentralisering eller införande av processorganisation. Hon arbetar sedan 2006 som forskare vid IPF där hon just nu driver ett antal forskningsprojekt, till exempel om hur lärande- och kommunikationsklimatet i arbetsgrupper kan ge ökade prestationer och bättre hälsa i organisationer.

Cecilia

Cecilia Windahl
Ekonomiansvarig

Tel: 070-243 60 01
Mejl: cecilia.windahl@ipf.se

Cecilia är ekonom och anställdes som ekonomiansvarig vid IPF i februari 2016. Hon har en bakgrund från finans- och redovisningsbranschen. Cecilia har hand om vår fakturering, redovisning etc.

Charlotte

Charlotte Winberg
Affärsutveckling

Tel: 070-399 41 46
Mejl: charlotte.winberg@ipf.se

Charlotte Winberg är personalvetare/ekonom med en Bachelor of Arts in Administration med inriktning på Human Resources Management och ekonomi från Australien.

Charlotte arbetar som affärsutvecklare på IPF sedan juni 2013 och har lång erfarenhet av affärsutveckling, projektledning och marknadsföring av chefs- och ledarutvecklingsprogram.

Eva Brandt

Eva Norrman Brandt
Seniorkonsult och forskare

Tel: 070-536 62 28
Mejl: eva.brandt@ipf.se

Eva Norrman Brandt är socionom, legitimerad psykoterapeut och doktorand inom förändring och ledarskap. Eva är verksam som organisations- och ledarskapskonsult och har under många år arbetat med såväl offentlig som privat sektor med utveckling för ledare på samtliga nivåer i organisationen. Eva fick 2012 utmärkelsen för ”Årets HR bok” med sin andra ledarskapsbok Ny som chef. Eva föreläser särskilt om Agilt förändringsledarskap, ett område där hon nu bedriver ett aktivt forskningsprojekt inom läkemedelsindustrin. Eva kom till IPF 1 januari 2017 som seniorkonsult och forskare.

Fredrik

Fredrik Molin
Forskare och konsult

Tel: 070-152 77 32
Mejl: 
fredrik.molin@ipf.se

Fredrik Molin är ekonomie doktor i företagsekonomi med bakgrund från Uppsala universitet. Han bedriver forskning inom området organisationsbeteende med fokus på främst kommunikation inom organisationer, ledarskap samt organisationsutveckling och verksamhetsstyrning. Mer specifikt behandlar hans forskning bland annat effektiv och utvecklingsinriktad kommunikation i grupper, och möten. Fredrik arbetar som forskare och konsult på IPF sedan 2014.

Johan

Johan Hansson
Seniorkonsult och forskningsledare

Tel: 070-623 53 87
Mejl: johan.hansson@ipf.se

Johan är ekonomie doktor från Stockholms Universitet och har varit anställd som konsult vid IPF sedan 2009.

Han arbetar inom områden som organisationsutveckling och förändringsledarskap, beslutsfattande, organisationsstruktur, målstyrning, grupper och gruppdynamik, motivationsteori m.m.

För närvarande är han också verksam som forskare i ett stort forskningsprojekt för Trafikverket om styrning och motivation.

Katarina Barling

Katarina Barrling
Forskare och konsult

Tel: 070-259 03 26
Mejl: katarina.barrling@ipf.se

Katarina Barrling är docent i statsvetenskap vid Uppsala universitet. Hennes huvudsakliga forskningsområden är organisations-kultur och dess påverkan på grupper. Hon har en bakgrund som lärare och forskare vid Statsvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet och som universitetslektor vid Linnéuniversitetet (Växjö). Hon har även arbetat som föredragande vid arbetsmarknadsutskottet i Sveriges riksdag.

Kira von Knorring

Kira von Knorring Nordmark
Seniorkonsult

Tel: 070-646 12 05
Mejl: kira@ipf.se

Kira är legitimerad psykolog och seniorkonsult vid IPF sedan 1998. Hon arbetar i huvudsak med ledar- och organisationsutveckling.

Hon har utvecklat en arbetsmetod där ledarskap kopplas ihop med drama, framför allt pjäser av Shakespeare. Denna arbetsmetod går under benämningen Mytodrama®. Hon arbetar även med personlighetstester såsom IDI.

Kristina Tiren

Kristina Tirén
Seniorkonsult

Tel: 070-728 76 10
Mejl: kristina.tiren@ipf.se

Kristina Tirén har varit anställd som konsult på IPF sedan 2006. Dessförinnan drev hon ett eget konsultföretag med inriktning på ledarskap, medarbetarskap och organisation.

Kristina Tirén har även lång erfarenhet av att arbeta med individuell handledning av chefer samt som processledare inom medarbetar-/ledarutveckling, team-utveckling och organisationsförändringar, både inom näringslivet och offentliga sektorn.

Olof

Olof Karnell
VD

Tel: 070-214 3132
Mejl: olof.karnell@ipf.se

Olof Karnell är civilekonom och EMBA från Handelshögskolan i
Stockholm, och VD på IPF sedan juni 2015. Olof ansvarade tidigare under många år för såväl konsortiesamverkan, anpassade uppdrag och den öppna programverksamheten vid Handelshögskolans i Stockholm Executive Education, tidigare IFL. Tidigare erfarenheter inkluderar strategi- och affärsutveckling för Statoil och Vattenfall, Stockholm Institute of Transition Economics vid Handelshögskolan i Stockholm och Utrikesdepartementet.

Theresia

Teresia Stråberg
Seniorkonsult

Tel: 070-467 06 84
Mejl: teresia.straberg@ipf.se

Teresia Stråberg anställdes vid IPF i augusti 2010 som konsult och hade då sedan juni 2009 varit verksam i ett av forskningsprojekten på IPF. Förutom en chefsbakgrund inom handel och turism har Teresia under ett antal år varit verksam på Arbetspsykologiska institutionen vid Stockholms universitet. Hon disputerade våren 2010 med en doktorsavhandling om hur den individuella lönesättningsprocessen kan upplevas ur ett medarbetarperspektiv.

Hennes kompetensområden är ledarskap, gruppdynamik, pedagogik, genusfrågor, arbetstrivsel och organisationsförändringar.

Back To Top