skip to Main Content

Mytodrama®

Med Mytodrama använder vi kraften i litteraturens och teaterns berättelser för att jobba med ledarskapets eviga frågor med grupper av chefer, leder och medarbetare.

Människan är kodad att minnas bilder, symboler och känslor starkare, längre och tydligare än information och fakta. Varje Mytodrama® bygger på en tidlös berättelse och är en ingång och ram för en interaktiv dynamisk utvecklingsresa i ledarskapet, för såväl grupper som för enskilda ledare.

Få metoder öppnar på samma effektiva sätt upp en grupp som vill utvecklas för att aktivt reflektera kring ledarskapets svåra frågor. Att utbyta erfarenheter och spegla ledarskap och den egna verksamheten är kärnan i Mytodrama, med syftet att bättre hantera osäkerhet, förändring, svåra val etc. Psykologi och filosofi, men också teorier och modeller från annan modern forskning är naturliga element i detta.

Formatet kan variera från en halv dag till att Mytodrama® utgör kärnan i längre ledarutvecklingsprogram. Våra myter och dramer adresserar olika utmaningar i ledarskapet.

Se gärna våra introduktionsfilmer nedan, eller kontakta oss kring vilket Mytodrama® som kan adressera den situation som just du möter.

Charlotte

För mer information kontakta Charlotte Winberg.
E-post: charlotte.winberg@ipf.se
Tel: 070-399 41 46

Vad är mytodrama?
En introduktion kring mytodrama som pedagogisk metod, dess olika tillämpningsområden och hur mytodrama kan vara ett effektivt sätt att adressera centrala ledarskapsfrågor på riktigt, så det berör och skapar verklig effekt.

Henry V

Ett efterfrågat mytodrama för ledarskapsträning är Shakespears Henry V, där vi behandlar:

 • Att bli chef över sina kamrater
 • Vikten av personlig vision
 • Att leda förändring
 • Vad måste jag offra som ledare?
 • Vad kan jag be mina medarbetare offra?
 • Det inspirerande ledarskapet
 • Ny som chef

Kung Arthur

En metafor för moderna ledningsgrupper där vi tar upp:

 • Att få tillgång till makten – hjälper chefsutnämningen?
 • En gemensam arena – är bordet runt?
 • Interaktion och kommunikation: bakåt eller framåt?
 • Lojalitet i ledningsgruppen, vad innebär det?
 • Helhetssyn eller delsyn – ett evigt dilemma

Raoul Wallenberg

Mytodramat tar upp frågeställningar om prägling, drivkrafter, livsavgörande ögonblick och förmågan att komma igen trots motgångar.

Genom berättelsen och deltagarnas interaktion lyfts frågor om vad som formar, driver och påverkar oss som ledare och människor. Hur kan vi med utgångspunkt från berättelsen utveckla våra perspektiv på ledarskap?

Ifigenia

Historien om Ifigenia och hennes far Agamemnon bygger på Euripides drama från ca 400 f. Kr. Den handlar om svåra val – om att tvingas att välja mellan onda ting, där ledaren kommer att ifrågasättas oavsett. Mytodramat tar upp teman som:

 • Ledarskapets moraliska dilemman
 • Beslutsfattande under press
 • Maktens frestelser
 • Lojalitetens gränser
 • Ledarens behov av gruppens stöd

Heliga Birgitta

Mytodramat handlar om att orka hela vägen, genom fokusering, smidighet och konsten att komma tillbaka. Idag kallar men det agilitet och resilience.

Den Heliga Birgitta lär sig konsten att förena vision, aktion och passion i vardagens ledarskap och därmed skapa trovärdighet. Att leda autentiskt handlar inte minst om äkthet. Mytodramat har sin bas i balansen mellan att vara styrd utifrån och den inre lusten och motivationen.

Elizabeth I

Elizabeth I

Mytodramat är en berättelse om en kraftfull och begåvad kvinna som ledde sitt land i 40 år. Berättelsen används för att spegla centrala ledarskapsfrågor som:

 • Kvinnliga förebilder
 • Symbolrollen som chef
 • Att välja sina allianser
 • Effektiv kommunikation
 • Ensamheten i chefskapet
 • Tillit
 • Priset man får betala för sin position
trollflöjten

Trollflöjten

En berättelse som handlar om personlig mognad och om att våga möta det okända. Vi arbetar med frågor som:

 • Att våga anta en utmaning eller ge sig in i ett förändringsarbete?
 • Att leda i osäkerhet
 • Prövningar på vägen
 • Allt är inte vad det synes vara
 • Egna krafter och förmågor
 • Att lyckas: belöning och förverkligande
Back To Top