skip to Main Content

Strategisk kompetensförsörjning

Kompetensförsörjningen utgör en växande utmaning i många företag och organisationer. Det blir viktigare att snabbt kunna ställa om verksamheten i en allt mer komplex omvärld. Många organisationer har stora svårigheter att bemanna sin verksamhet trots att det finns stora grupper arbetslösa.

Vi menar att det både finns ett behov av och en stor potential i att utveckla arbetet med kompetensförsörjning. Att bredda perspektivet från ”bemanningsplanering” till ett perspektiv där kompetensförsörjningen blir ett strategiskt stöd i ledarskapet på olika nivåer och ett aktivt verktyg i verksamhetsutvecklingen.

För vem

Programmet vänder sig till dig som har en ambition att utveckla kompetens-försörjningens strategiska roll och baseras på tre teman:

 • Synsätt – Olika utgångspunkter för hur arbetet med kompetensförsörjning kan utvecklas
 • Arbetssätt – Hur synsättet kan omsättas i praktiken
 • Verktyg – Hjälpmedel som stöd i arbetssättet

Programmet genomförs i samarbete med Magnus Anttila, Doubleloop AB

Programinnehåll: 

 • Gemensamma utgångspunkter för dagarna
 • Synsätt, teoretiskt ramverk, fem centrala principer för att utveckla en strategisk kompetensförsörjning mm
 • Arbetssätt – Att skapa ägarskap i ledning samt hos chefer och medarbetare
  • Fyra frågor och tre perspektiv – Från verksamhetsplan till kompetensstrategi
  • Ansvar och roller
 • Verktyg bl a för att:
  • Analysera förutsättningar, omvärldsutveckling, kulturanalys mm
  • Beskriva kompetenser och analysera behov
  • Välja systemstöd
 • Sammanfattning och nästa steg – vad gör vi nu?

 

ANMÄLAN

Strategisk kompetensförsörjning

Tid: 24–25 april 2018

Plats: Lundqvist & Lindqvist konferens, Klarabergsviadukten 90, Centrala Stockholm 

Pris: 14 900 kr exkl moms 

PS: Anmälan är bindande men plats kan överlåtas till en kollega. Om ni är tre eller fler från samma arbetsplats som anmäler er tillsammans utgår 20 % rabatt på totalsumman.

Charlotte

För mer information kontakta Charlotte Winberg.
E-post: charlotte.winberg@ipf.se
Tel: 070-399 41 46

Back To Top