skip to Main Content
IMG_2468

Uppsala Public Management Seminars

På Uppsala Public Management Seminars adresserar vi styrning och ledning av offentlig verksamhet utifrån både ett vetenskapligt och praktiskt perspektiv. Den senaste forskningen kombineras med reella och aktuella utmaningar hos praktiken.

Seminariet genomförs en gång per år i samverkan med Uppsala Universitet Innovation och Avdelningen för uppdragsutbildning vid Uppsala Universitet, och riktar sig till forskare och praktiker i offentlig sektor.

Forskningen om offentlig sektor är mångfacetterad och bedrivs på Uppsala universitet inom en rad discipliner. Seminariet är ett sätt att belysa den offentliga sektorns komplexa utmaningar utifrån en rad relevanta och olika metoder, infallsvinklar och perspektiv.

Uppsala Public Management Seminar 2018 äger rum den 14 mars. För mer information klicka här.

Några exempel på senare års teman:

– Regeringens styrning av myndigheter

– Reglering, granskning och styrning i och av offentlig verksamhet

– Tillitsbaserad styrning

– Samspelet med civilsamhälle och brukare vid styrning och ledning i kommuner

– Professioners roll inom olika delar av den offentliga sektorn

– Att vara chef och ledare i en politiskt styrd verksamhet

– Styrning för effektiva resultat på ett rättssäkert och demokratiskt sätt

Ta del av några bidrag från det senaste seminariet (mars 2017) här.

 

Charlotte

För mer information kontakta Charlotte Winberg.
Tel: 070-399 41 46
Mejl: charlotte.winberg@ipf.se

Back To Top