skip to Main Content
IMG_2468

Uppsala Public Management Seminars

På Uppsala Public Management Seminars adresserar vi styrning och ledning av offentlig verksamhet utifrån både ett vetenskapligt och praktiskt perspektiv. Forskning inom en rad discipliner kombineras med reella och aktuella utmaningar hos praktiken.

Seminariet genomförs en gång per år i samverkan med Uppsala Universitet Innovation och Avdelningen för uppdragsutbildning vid Uppsala Universitet, och riktar sig till forskare och praktiker i offentlig sektor.

Nästa Uppsala Public Management Seminar äger rum 20 mars 2019. För mer information se: UPMS 2019

Ta del av några bidrag från det senaste UPMS 14 mars 2018

– Highlights UPMS 2018. Se film

Det offentliga under angrepp? Prof Sverker Gustavsson, om hur vi kan se populismens framväxt som en kraft på tvärs mot tidigare höger-vänsterlogik. Se film

Att styra organisationer med konkurrens. Prof Stefan Arora-Jonsson, om konkurrens som en medvetet införd styrform, med sina för- och nackdelar. Se film

Healthcare Management istället för New Public Management? Ekon. Dr. Cecilia Lindholm,   Med. Dr. Mio Fredriksson, om hur NPM i vården utmanas av ökat patientansvar, digitalisering och tillitsbaserad styrning. Se film

Digitalisering och tillitsbaserad styrning. Prof Jan Lindvall, om hur digitaliseringen påverkar hur vi finner en balans mellan kontroll och tillit. Se film

Likabehandling och jämställdhetsintegrering. Hinke Linnér, Försvarsmakten, om hur man kan bryta gamla makthierarkier och samtidigt värna om traditioner. Se film

 

Nästa Uppsala Public Management Seminar äger rum 20 mars 2019

Charlotte

För mer information kontakta Charlotte Winberg.
Tel: 070-399 41 46
Mejl: charlotte.winberg@ipf.se

Back To Top