skip to Main Content
uppsala_universitet

Utmärkelsen HR-forskningspriset

Det är snart dags att nominera forskare till utmärkelsen HR-forskningspriset 2019. Information om detta kommer under mars månad. Priset delas ut för att premiera värdefull forskning inom HRM (Human Resource Management), organisation och ledarskap. Syftet är att öka spridningen av vetenskaplig kunskap inom området till yrkesverksamma och organisationer.

Vad innebär utmärkelsen?

●  Priset består av en prissumma (2018 var denna 40 000 kr) och ett formellt diplom.
●  Priset delas ut på HR-Galan i oktober 2019.
●  Pristagaren/pristagarna ges möjlighet att personligen presentera sin forskning på Forskardagen som arrangeras i november 2019 i HR-föreningens regi.
●  Finalisterna presenteras i en artikel i HR-föreningens tidning People.

Information för 2019 om hur ansökan/nominering går till kommer att läggas upp under mars månad.

För information om priset förra året (2018) och med reservation för möjliga förändringar för 2019, se: Inbjudan nominering till HR-forskningspriset 2018

Back To Top