Här använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.

Vi sätter forskning i arbete & skapar värde i kundens verksamhet sedan 1986

Utredning och analys

När kraven är höga på att utvecklingsprojekt och förbättringsinitiativ i organisationen verkligen skapar värde, och rätt värde, blir det viktigt att påvisa att resultat och effekter ligger i linje med organisationens mål. Vi genomför utredningar och analyser inriktade på organisation, ledarskap och Human Resource Management. För oss är det viktigt att arbeta med metoder som både tar hänsyn till uppdragsgivarens faktiska behov och som bygger på vetenskaplig grund. Genom detta arbetssätt utgör vi ett värdefullt stöd till beslutsfattare, förändringsledare och projektägare inom såväl offentlig som privat sektor. Vi har en bred erfarenhet av praktiknära utredningar och analys med skiftande inriktningar för olika uppdragsgivare. 

Det kan handla om organisationsanalyser, effektutvärderingar och kompetenskartläggningar, men också om att exempelvis kvalitetssäkra andra organisationers eget utredningsarbete. För oss är det viktigt att våra analyser och resultat inte slutar som en rapport i bokhyllan, utan att de faktiskt får fäste i organisationen. Därför arbetar vi aktivt med spridning och förankring i organisationen genom t ex seminarier, utbildning/träning och effektiva metoder för återkoppling. I våra uppdrag använder vi, förutom vår egen breda erfarenhet och forskarkompetens, närheten till Uppsala Universitets hela bredd av ämnesområden och expertis, liksom nätverk med andra kunskapande organisationer och specialister såväl nationellt som internationellt. Kontakta oss gärna på 018-57 20 50018-57 20 50 eller på info@ipf.se, för vidare information och frågor.

Om IPF

IPF - Institutet för Personal- och Företagsutveckling vid Uppsala universitet bildades 1986. Vi är ett samverkansnav inom organisation och ledarskap där praktik möter forskning för kunskapande, utveckling och lärande möten. Vi utvecklar chefer och ledare, stödjer organisationer i förändring, bedriver praktiknära forskning och erbjuder kvalificerade fora för erfarenhetsutbyte.

Kontakta oss / Information

Bredgränd 18  |  753 20 Uppsala
Telefon 018-57 20 50 |   info@ipf.se

© IPF Institutet för Personal-& Företagsutveckling